تشک تخت و باکس

تشک های تخت در ابعاد مختلف در سبک های طبی ، طبی فنری و فنری با ضمانت نامه های معتبر

باکس جایگزینی جدید برای تخت های قدیمی،تخت های فلزی و چوبی به علت جا گیر بودن و به فرسودگی زود هنگام و ایجاد صدا های اذیت کنند جای خود را به باکس های اماده و کم جا داده اند.

تشک ارتوپدیک

TTO_1

تشک طبی فنری ارتوپدیک بالین با 10 سال ضمانت(تشک بدون باکس می باشد)

نا موجود
826,000 تومان

تشک پدیک

تشک طبی فنری پدیک بالین با 6 سال ضمانت (تشک بدون باکس می باشد)

نا موجود
610,000 تومان

تشک مدیکال

TTM-1

تشک طبی مدیکال بالین با 6 سال ضمانت(تشک بدون باکس می باشد)

نا موجود
578,000 تومان

باکس بالین

باکس فلزی بالین

نا موجود
420,000 تومان