وبلاگ

پیوند ها

https://facenama.com/cloudysleep

https://www.cloob.com/ud/cloudysleep

عوامل موثر برخواب

اهمیت بخش های مختلف تخت برای داشتن خواب راحت. یک خبر فوق العاده : بیش از سه چهارم(76درصد) تحقیقات که اکثر مرد حداقل چند شب در طول یک هفته خواب شبانه ی خوب و ارام بخشی دارند ان ها اظهار داشتند که به شکل متوسط در شب هایی که باید فردای صبح ان به محل کارشان بروند 6ساعتو 44دقیقه و در شب هایی که صبح فردای ان به محل کار نمی روند 7ساعت و 35 دقیقه می خوابند.